Viktigt om aktuell information!

Vänligen observera att det endast är uppdateringarna som syns på startsidans första sida, samt den grundinformation du hittar under rubrikerna i menyraden, som är aktuell och gällande information. Ej övriga äldre inlägg som syns om du klickar på "Older Entries" eller under "Arkiv".

Kontakt

Kontakta oss via telefon 018-32 22 00 eller på 070-62 62 370 eller via e-post: info@ulvagubben.se

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg
Ulvagubben har blivit beviljade EU-stöd från landsbygdsprogrammet som bl a gör att vi kan utöka vårt odlande i ”table-tops”. Det är då vi odlar Ulvagubbarna i lådor på bord som är ungefär i midjehöjd.

Vi är verkligen glada att kunna utöka detta då det har många fördelar. Främst för att det förbättrar arbetsmiljön för vår personal vid skörden och även all annan hantering. Samt även att det går att få fram fina jordgubbar med mycket mindre besprutning än vid vanlig odling.