Se filmen om Ulvagubben

Du hittar den i länklistan uppe till höger på denna sida.

Ulva ligger cirka 8 km norr om centrala Uppsala. Skyltning finns från både gamla E4:an och från Gysingevägen.

Kommer ni från E4:an, sväng av vid trafikplats Uppsala Norra, följ sedan skyltning mot Strängnäs. Efter cirka 3 km, sväng av vid Björklingeavfarten ut på gamla E4:an. Efter ytterligare 5km tar ni vänster vid skyltning mot Ulvakvarn. Väl i Ulva tar ni vänster efter bron och odlingen dyker upp efter ett par hundra meter.

Självplockningen hittar ni på vänster sida några hundra meter innan ni kommer till bron och Ulva kvarn. Den syns väl och går inte att missa.

Åker du buss tar du regionbuss linje 104 med avstigning på hållplats ”Ulva Kvarn”.